Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD Việt Đức

Chuyên cung cấp Bê Tông Tươi - Bê Tông Thương Phẩm
Gắn kết mọi công trình

0979 209 688 - 0985 388 999

Nhà 07, Đường 3.8, KĐT Gamuda Gardens, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

CỌC BÊ TÔNG

Cọc bê tông là gì

Cọc bê tông khép kín khi áp dụng hình thức công nghiệp sản xuất(áp dụng kết cấu lắp ghép) sẽ làm cho sân xuất xây dựng gần với tính chất sản xuất của các ngành công nghiệp khác được tiến hành trong nhà máy. Nhờ hình thức này mà sản xuất xây dựng sẽ khắc phục được mốt phần sự phục thuộc vào thời tiết, rút ngắn thời gian xây dựng, cải thiện được điểu kiện làm việc cho người lao động xây dựng. Tuy nhiên, ta cần chú ý tới một số vấn đề như:

coc-be-tong

Đẩu tư cho các nhà máy chế tạo cấu kiện xây dựng; đầu tư cho phương tiện vân chuyển và cẩu lấp cấu kiện và đặc biệt là tính linh hoạt trong việc tạo lập các giải pháp mật bằng và hình khối kiến trúc của công trình.

Sản xuất cọc bê tông

Đòi với công nghiệp hoá hở so với công nghiệp hoá kín có những  nhược điểm như: phụ thuộc vào thời tiết, thời gian xây dựng dài,lượng lao động sử dụng trên hiện trường   nhiêu, nhu cầu vốn lua  động sản xuất (dự trữ vật tư) nhiều hơn, nhu cầu về xây dựng.

tỷ lô hao hụt vật tư cũng nhiều hơn. Tuy nhiên công nghiệp hoá đổ thì không phải đầu tư xây dựng nhà máy chế tạo cấu kiện xây dựng, tính linh hoạt của cổng trình vé giải pháp thiết kế kiến trúc và kết cấu là cao hơn so với công nghiệp hóa kín.

Vậy trong thực tế, việc áp dụng phương pháp nào là tuỳ thuộc điếu  kiện cụ thể và dựa trên những cơ sở của  tính toán với hiệu quả  của sản xuất kinh doanh cọc bê tông .

Cung cấp cọc bê tông

Cơ giới hoá cao quá trình thi công và vân chuyển cọc bê tông , thực hiện, cơ giớỉ hoá toàn bộ  cách hợp lý quá trình sản xây dựng tại hiện trường.

*          Công nghiệp hoá sản xuất xây dựng bằng cách chuyển những cổng việc tại hiện tượng vào thực hiên ờ nhà máy, các cấu kiện xây dựng được chế tạo sẩn với mức độ hoàn thiện cao.

*          Ảp dụng rộng rãi công nghệ xây dựng  cọc bê tông tiên tiến, phương pháp thi công dây chuyển và tổ chúc lao đông khoa học.

–  Nâng cao trình độ tiêu chuẩn hoá, thống nhất và đinh hình hoá các giải pháp xây dựng.

’ Nâng cao trình độ xã hội hoá xây dựng thông qua các hình thức tổ chức sản xuất xã hôi như tập trung hoá, chuyên môn hoá, hợp tác hoá và liên hiệp hoá trong xây đựng.

–  Đảm bào đội ngũ cán bộ công nhân xây dựng ổn định và có chất lượng cao.

–           Áp dụng các hình thức tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh xây dựng có chất lượng và hiệu quả cao.

Nguồn: betongsongda.com

Bài liên quan