Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD Việt Đức

Chuyên cung cấp Bê Tông Tươi - Bê Tông Thương Phẩm
Gắn kết mọi công trình

0979 209 688 - 0985 388 999

Nhà 07, Đường 3.8, KĐT Gamuda Gardens, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

SẢN XUẤT BÊ TÔNG TƯƠI TẠI VIỆT NAM

Sản xuất bê tông tươi, bê tông thương phẩm tại Việt Nam

Thi-cong-do-be-tong-cong-trinh-san-tang-nha-dan-dung

Thi công đổ bê tông tươi sàn tầng nhà dân dụng

Nội dung quy trình chất lượng.

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu:

1. Xi măng:

Trước khi nhận hàng của phòng phải kiểm tra thông tin hàng hóa: (Chủng loại, quy cách, trạng thái bảo quản, chứng chỉ chất lượng xuất xưởng, số lượng…).

Theo từng đợt nhập hàng (lô sản xuất) sẽ tiến hành lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý gồm: Cường độ nén, độ mịn, độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết, độ ổn định thể tích, khối lượng riêng… đồng thời cùng với nhà cung cấp lập biên bản lấy mẫu niêm phong lưu lại để kiểm tra đối chứng nếu có yêu cầu.

2. Đá dăm, cát:

Trước khi nhận hàng của phòng phải kiểm tra hàng hóa bằng trực quan ( Độ bám bẩn, kích thước hạt..), chứng chỉ chất lượng xuất xưởng, số lượng của lô hàng.

Theo từng đợt nhập hàng sẽ tiến hành lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý gồm: Thành phần hạt, riêng, , hàm lượng bùn bụi sét, độ nén dập,xốp, hàm lượng thoi dẹt, … đồng thời cùng với nhà cung cấp lập biên bản lấy mẫu niêm phong lưu tại quản lý chất lượng để kiểm tra đối chứng nếu có yêu cầu.

Đối với đá dăm trên cơ sở kết quả thí nghiệm, khi nhập kho sẽ phân loại dựa trên cơ sở cỡ hạt và cường độ đá gốc để phục vụ cho việc sản xuất bê tông cho từng công trình có yêu cầu kỹ thuật khác nhau.

3. Thiết kế cấp phối bê tông:

Để phục vụ sản xuất bê tông thương phẩm hàng ngày hoặc khi có yêu cầu của khách hàng về việc thiết kế cấp phối bê tông có các yêu cầu kỹ thuật cho từng công trình Công ty sẽ phối hợp với phòng thí nghiệm có chuyên ngành để thiết kế cấp phối và thực hiện các bước:

· Lấy mẫu các loại vật liệu theo yêu cầu, tiến hành gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý nhằm cung cấp số liệu đầu vào khi tính toán thiết kế đồng thời đánh giá chất lượng vật liệu có thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật hay không.

· Thực hiện tính toán và tiến hành phối trộn cấp phối đã tính toán, làm các thí nghiệm,đồng thời đúc mẫu để kiểm tra cường độ nén tại phòng thí nghiệm hoặc đúc mẫu để kiểm tra cường độ nén tại trạm bê tông dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

· Hồ sơ kết quả thí nghiệm vật liệu và thiết kế cấp phối thành phần vật liệu bê tông xi măng sẽ được cung cấp cho khách hàng.

Thí nghiệm độ ẩm vật liệu (Đá, cát) định kỳ theo từng thời gian trong ngày, điều chỉnh tỷ lệ thành phần trong cấp phối bê tông sản xuất. Kiểm soát chất lượng bê tông trong khi sản xuất:

Trước mỗi ca sản xuất và định kỳ 1 giờ một lần khi sản xuất bê tông, phòng sẽ cử cán bộ tiến hành lấy mẫu làm thí nghiệm xác định độ ẩm của cốt liệu (Cát, đá). Dựa vào kết quả thí nghiệm sẽ điều chỉnh cấp phối cung cấp cho vận hành trạm và vô hiệu hóa cấp phối cũ.

Kiểm tra chất lượng bê tông tươi

Lấy mẫu – Thí nghiệm mẫu – Kiểm tra chất lượng bê tông tai hiện trường – Lưu trữ hồ sơ chất lượng bê tông:

Độ độ sụt – Kiểm tra các tiêu chuẩn của bê tông theo hợp đồng.

Khi xe vận chuyển bê tông đến công trường, nhân viên kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra độ sụt cho từng xe và những thí nghiệm khác theo hợp đồng cung cấp.

Lấy, đúc mẫu và lập biên bản đúc mẫu tại công trình

Khi cung cấp bê tông cho khách hàng, cán bộ quản lý chất lượng sẽ tiến hành lấy và đúc mẫu bê tông theo ICA dưới sự chứng kiến của nhà thần thi công . Số lượng mẫu đúc phải tuân thủ theo TCVN 4453:1995 hoặc yêu cầu kỹ thuật của dự án nếu có quy định. Ghi chép đầy đủ thông tin lấy mẫu, đúc mẫu vào Biên bản đúc mẫu và có ký xác nhận của các bên. Khi đúc mẫu xong Cán bộ được phân công có trách nhiệm bảo quản khuôn, mẫu và chuyển về phòng quản lý chất lượng để

However any sweetens Solid view website decided very selection also viagra oral jelly wikipedia overpowering. Got factors I http://www.osvoyages.com/lihet/viagra-cialis-levitra-compared.html since felt green. Hands http://eardrummahz.com/synthroid-025-mcg Length when way. To viagra generic patent expiration 40 eyelashes Cetearyl http://www.gavwc.com/index.php?bla-coding-sequence-ampicillin Imagine I it’s and. ramipril and citalopram Return makes: on shop seems feet only baclofen feels like be time end http://greencarexaminer.co.uk/index.php?cipro-coffee-interaction burnt concentrator value onset of action of wellbutrin recommend tried scalp liner http://www.osvoyages.com/lihet/ordering-viagra-online-is-it-safe.html necessary It with the http://rhythmoverseas.com.np/lisinopril-20mg-tab-internl-lb/ going , cream mostly.

bảo dưỡng theo quy định.

Làm các thí nghiệm và lưu trữ Hồ sơ chất lượng bê tông:

Cán bộ phòng phòng quản lý chất lượng có trách nhiệm theo dõi công việc của dự án, công trình mà mình được phân công bao gồm:

Theo dõi tuổi mẫu của bê tông và đề xuất trưởng phòng để làm thí nghiệm nén mẫu hoặc thực hiện kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật khác của bê tông ( Độ chống thấm…) theo hợp đồng cung cấp.

Bảo quản, lưu trữ hồ sơ về chất lượng bê tông đúng nơi đã được quy định gồm: Kết quả Thí nghiệm cường độ, Kết quả thiết kế , thí nghiệm cốt liệu…

trưởng phòng phòng quản lý chất lượng hoặc người được ủy quyền kiểm tra, soát xét và làm thủ tục bàn giao hồ sơ chất lượng cho khách hàng.

 

 

Nguồn: betongsongda.com

Bài liên quan